Lidové kroje

// Lidové kroje Lidové kroje v Pardubicích Folklórní soubor Lipka byl založen v roce 2007 při Kulturním centru v Pardubicích bývalými členy pardubických dětských folklórních souborů. V současné době sdružuje přibližně pětadvacet nadšených tanečnic, tanečníků, muzikantek a muzikantů ochotných navléknout lidové kroje a bavit lidi. Během prvních tří let své činnosti se zapsal do povědomí nejen diváků v Pardubicích, ale pardubické lidové kroje se zapsali do myslí diváků také na festivalech v Praze, Klatovech, Chrudimi, Červeném Kostelci, Hlinsku, Slatiňanech a Krásné Lípě. Repertoár souboru tvoří písně a tance především z Pardubicka, Hradecka, Chrudimska a českého Horácka. Činnosti v lidových krojích Soubor v lidových krojích si klade za cíl uchovávat a obnovovat lidové tradice a zvyky, současně se ale snaží prezentovat folklor tak, aby byl přístupný a poutavý pro široké publikum. Kromě tradičních Výročních a Vánočních koncertů pořádá každoročně cyklus tanečních zábav pro veřejnost, tzv. Tanečních domů, kde za doprovodu živé lidové muziky probíhá i výuka tance tou nejpřirozenější formou – hrou a zábavou. Pravidelně také spolupracuje s Východočeským divadlem v Pardubicích. Lidové kroje - historie Folklórní soubor Lipka navazuje svou činností na bohatý odkaz Souboru písní a tanců Lipka, na jehož počátku byl roku 1981 zájem několika jedinců vybudovat v regionu (kde zcela vymizela folklórní tradice) národopisný kolektiv, který by upozornil veřejnost na bohaté lidové umění oblasti Polabí. Během následujících více než dvaceti let své existence absolvoval nespočet vystoupení nejen v Československé, resp. České republice, ale i v zahraničí (např. Německu, Švédsku, Bulharsku či Řecku), získal četná ocenění a natáčel pro Československou televizi a rozhlas.